Du er her: Sorø Leksikon - Kählers Park


Kählers Park.Gustav Kähler blev født på Bjernedegaard i 1828 og døde i 1913. Han var aktiv i bl.a. teglværk og jernstøberi i Korsør og dannelsen af firmaet F.L.Smidt. Kähler byggede banedæmningen over Sorø Sø i 1854-56 og anlagde stier i området mellem dæmningen og Flomstien, heraf navnet Kählers Park. Stierne i anlægget kaldtes kærlighedstierne. Det var dog ikke en trimmet park, men nærmest et vildnis med anlagte stier og derfor et rigt fugle- og dyreliv i slutningen af 1800-tallet, bl.a. kom storkene her for at søge føde. I dag er det ikke til at se ”en park”. Det er alt sammen groet til. For øvrigt var Kähler nær gået fallit på grund af manglende undersøgelser af bundforholdene.