Du er her: Sorø Leksikon - Holberg, Ludvig


Ludvig Holberg


Ludvig Holberg knyttede sit navn til Sorø Akademi, som dets virkelige velgører. Han testamenterede i 1747 sine godser og sin formue til det nyoprettede Frederik V's Akademi, som begyndte sin virksomhed i hofbygmester Laurits Thuras nybyggede barokanlæg i 1747.

Holberg testamenterede tillige hele sin kostbare bogsamling til det nye Akademi, men det nye Akademi var også til dels Holbergs ide. Hele hans store bogsamling gik desværre tabt ved Akademiets brand i 1813.

Selvom Ludvig Holberg i dag er mest kendt som komediedigter, var han den store fornyer af dansk åndsliv.

Ludvig Holberg døde i 1854. Hans sarkofag står i Klosterkirken.