Du er her: Sorø Leksikon - Hans Georg Harder


Harder, Hans GeorgDa Sorø Akademi i 1822 igen begyndte undervisningen, blev Hans Georg Harder (1792-1873) ansat som ridsemester (tegnelærer) 1822-1862.

Han havde da i 1818 og 1820 fået Kunstakademiets lille og store guldmedalje.

Han knyttede sig til den norske maler J.C.Dahl, som var med til at lede ham mod den romantiske kunstopfattelse. Studerede i lighed med andre af guldalderens kunstnere i Italien i 1825-28.

Sorø var i disse år blevet et dansk kulturcentrum (se under Sorøromantikken). Harder hentede sine motiver på Sorøegnen. To af hans elever blev Vermehren og Zarhtmann. Harder tog sin afsked i 1862 og døde i 1873.

13 kunstværker på Vestsjællands Kunstmuseum