Du er her: Sorø Leksikon - H. A. Hansen


H.A.Hansens købmandsgård.
Er navnet på grundlæggeren og på firmaet. Påbegyndt i 1852 som blandet købmandshandel, beliggende midt i byen hvor nu Danske Bank og Arkaden ligger. Det blev med tiden grovvare handel med korn, træ, bygningsmaterialer og foderstoffer. Firmaet fyldte helt over til gaden Rolighed og et stykke på den anden side af denne. Kolonial og foderstof blev frasolgt i 1876 og delvis købt tilbage i 1915. En voldsom brand hærgede virksomheden i 1914, dog undgik bygningerne langs hovedgaden branden. Ved bekæmpelsen af branden deltog Københavns brandvæsen, der kom med særtog dagen efter. Det hele blev genopbygget. Fra 1928/29 blev ledelsen delt mellem børnene. ”H.A.Hansen” startede Teknisk Kork Industri i 1929. I 1964 frasolgtes trælastafdelingen og påbegyndte en udflytning fra bymidten. Ligeledes byggede H.A.Hansen store siloer på Apotekervej. I 1967 brændte hele virksomheden i bymidten igen. Firmaet blev solgt i 1972 og ikke videreført i bymidten.