Du er her: Sorø Leksikon - Frederik VII på Torvet


Frederik VII på Torvet


Statuen af kong Frederik VII på Sorø Torv blev rejst i 1877. Den er udført i bronzeret zink af billedhuggeren Otto Evens.

Rundt om statuen var der indtil 1912 et jerngitter. Senere er statuen flyttet til sin nuværende plads.

Rundt om statuen var der i nogle år udspændt kraftige jernkæder og i de to hjørner mod Torvet to liggende løver. Løverne er nu væk. De kom til Parnas omkring 1940. Kæderne er også væk, men kong Frederik troner stadig på Sorø Torv efter at være blevet restaureret et par gange.