Du er her:Sorø Leksikon - Fiskerstien
Logo for Sorø
          Kommune


Fiskerstien


Den var oprindelig blot en sti eller jordvej mellem gaden Rolighed og Møllerenden, da området blev indlemmet i byen i 1856. I 1982 blev stien døbt Ingemannsvej. To af husene på Ingemannsvej er fra den tid, nr. 4 og 6, der er bygget i 1856 og 1860.


Hele området nord for Fiskerstien var i mange år byens markedsplads, som resten af året lå mere eller mindre hen indtil området efterhånden blev bebygget.

For enden af vejen lå Fiskerhuset. Akademiet havde ansat fiskere ved de store søer. Han sørgede også for udlejning af både. Der var dog det problem, at bådene også blev brugt ved fiskeriet, og var derfor ofte ret beskidte, og skulle rengøres inden brug til fornøjelsesture. Fra først i 1800-tallet opbevaredes også materialer, der blev benyttet til elevernes skydeøvelse (ud over flommen) i et udhus her.