Du er her:Sorø Leksikon - Dyrskuepladsen
Logo for Sorø
          Kommune


DyrskuepladserDer har været afholdt dyrskuer på pladser rundt om i byen, bl.a. i nogle år inde på Akademiets grund. Det første skue i 1881. Fra 1901 blev alle dyrskuer afholdt af den nyoprettede ”Sorøegnens Landboforening”.


Fra 1914-1920 afholdtes de ved Flommen mellem skovriderboligen og Banevejen, hvor der senere blev tennisbaner. Derefter i en årrække på området for enden af Absalonsgade – et område på 5 td.l.


Fra 1933 benyttede man en stor del af området mellem den nedlagte Veddebane og helt ned til kolonihaverne. Pladsen var ikke uden problemer pga. forurening fra den tidl. imprægneringsanstalt, og at der lå en briketfabrik, så området kunne visse dage være fyldt med støv. Det sidste dyrskue i Sorø blev afholdt i 1963. Pladsen blev for lille til de krav, der stilledes til en dyrskueplads. En rest af denne ses i den nuværende grønne plads langs Fægangen.

Indgangen til dyrskuet var for dyrene gennem en stor jernport ved briketfabrikken og for gæster for enden af Absalonsgade.