Du er her: Sorø Leksikon - Christen Dalsgaard


Dalsgaard, Christen

Selvportræt malet i 1882
Findes på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg


Er født på Krabbesholm ved Skive i 1824. Han forblev jyde hele sit liv, selv om han boede i Sorø fra 1862 til sin død i 1907. Han ligger begravet på Sorø ny Kirkegård.

Han gik på Kunstakademiet i 1841-48. Fra 1847 til sin død udstillede han på Charlottenborg næsten uden afbrydelse. Af stor betydning blev hans bekendtskab med Julius Exner og især med Frederik Vermehren. I 1862 – 1892 var han tegnelærer på Sorø Akademi.

Han var fra sin ungdom en velskolet og fortrinlig tegner og udviklede sig som kolorist. Han søgte sine motiver i bøndernes og fiskernes liv og færden. Hans folkelivsbilleder blev til i Jylland. Vestsjællands Kunstmuseum i Sorø har fine eksempler på disse.

Han behandlede ofte livets politiske og religiøse sider, dertil om sorgen, døden, længslen og savnet. Dalsgaard indskriver sig i den danske nationalromantik. Han opgraderede genremaleriet i forhold til historiemaleriet.

Han interesserede sig derimod ikke for Sorøs natur og mistede efterhånden kontakten med samtidens impulser.

Hans personlige kontakt med grundtvigske kredse gav sig udtryk i en række altertavler, bl.a. til Stenmagle kirke. I 1872 blev han medlem af Kunstakademiet.

210 kunstværker på Vestsjællands Kunstmuseum.