Du er her: Sorø Leksikon - Bromme Kirke
Logo for Sorø
          Kommune

Bromme Kirke


Se på OplevSorø hvad der sker i Bromme Kirke.

Den lille kirke er opført i kampesten og helt bevaret.. Apsidens hvælv og triumfbuen er om bygget i sengotisk tid, samtidig med at skibet og koret blev forhøjet, og der blev indsat hvælv. Tårnet i vest og våbenhuset fra sengotisk tid. Kirkegårdsdige i kampesten med port og låger. Over alteret ses i dag et krucifiks, mens der tidligere var et maleri af Lucie Ingemann fra 1845-1947. Maleriet er i 2007 kommet tilbage og opsat på en sidevæg. Før 1845 var der en altertavle fra 1758 med latinske og danske tekster. Prædikestolen i renæssance fra o. 1600 med hjørnesøjler og evangelistmalerier i arkadefelterne. Døbefont i gotlandsk kalksten fra o. 1300.