Du er her: Sorø Leksikon - Bjernede Kirke
Logo for Sorø
          Kommune
Bjernede Kirke


Se på OplevSorø hvad der sker i Bjenede Kirke.

Kirken er bygget o. 1170 af Sune Ebbesen, en rundkirke i to etager med et retkantet kor og (genopført) apsis. Det runde skib er i granit indtil ca. 7,2 m’s højde, hvorefter resten er i munkesten. Det er netop på denne tid, at de to store kirker i Sorø og Ringsted bliver bygget. Det har været naturligt at lære af disse. Triumfbuen er høj, 5,6 m, med profilerede kragbånd og ved siden 2 høje sidealter-nicher. Murene er ca. 1,6 m tykke. I midten står 4 store runde søjler. Mellem disse og ydervæggene er dannet 8 hvælv.

Til overkirken, som har været benyttet i ufredstider, er der adgang via en smal trappe i muren. Dette loftrum, oversalen, er 3,6 m højt og med åben tagstol. Omkring år 1400 er taget udskiftet med et sadeltag, så kirken lignede en bispehue. I 1860-erne og 1890-erne repareredes kirken. Sadeltaget forsvandt og kirken fik det nuværende udseende.

Af inventar kan nævnet et korbuekrucifiks fra 1450-1500, en prædikestol i renæssance fra o. 1600 og et monstranshus, stærkt jernbundet. Kirken har i 2005, som den første i landet, fået et digitalt orgel.

Bjernede kirkes renæssancetavle fra 1615 har været til restaurering på Nationalmuseet og kom tilbage i 2003. Det blev taget ned i forbindelse med en restaurering under professor Storck helt tilbage i 1892.

Se også ”Jul i Sorø” 2003 og 2006

Lokalhistorisk Arkiv, 2020