Du er her: Sorø Leksikon - biografer
Logo for Sorø
          Kommune


Biografer - Victoria, Kino og Kinografen


Den første biograf kom til byen i 1905. Det var den omrejsende Kinografen, som holdt til i Hotel Frederik sal – senere (1908) i en selvstændig bygning i gården. Den lukkede i 1930.


I 1920 oprettede snedkermester N.I. Nielsen en biograf i Østergade under navnet Victoria. Det er bygningen som nu huser restaurant "Tre konger".


På Storgade 15 lå hotel ”Håbet”. Det blev nedlagt og omdannet til biograf fra 1949 – til 1983/84, hvor biografen lukkede. ” To privatpersoner købte den lukkede biograf og lejede den ud til 7 familier som drev den videre – og det gør de stadig.

Da biografen på Storgade begyndte, lukkede samtidig den anden biograf.


På Frederiksberg lå biografen "Kino" på Frederiksbergvej. Den blev bygget i 1940 og fungerede til 1973, hvor ejeren Børge Jensen overtog Victoria-biografen.

Lokalhistorisk Arkiv, 2020