Du er her: Sorø Leksikon - Andelsslagteriet
Logo for Sorø
          Kommune


Sorø Andelsslagteri - HolbergsvejI 1907 solgte Sorø Akademi jord til et planlagt byggeri af et slagteri umiddelbart øst for den nye Bystationen og posthuset. Slagteriet indviedes i 1909. I årenes løb udvidedes det mange gange. Først kun svin, men fra 1917 også køer, og fra 1949 i et særligt slagteafsnit. I 1960-erne var der 2400 andelshavere og ca. 150 medarbejdere.

Slagteriet blev lukket i 1976 og bygningerne revet ned. Årsagen hertil var et stort nybygget slagteri i Ringsted.