Du er her: Sorø Leksikon - Alléhuset
Logo for Sorø
          Kommune




Alléhuset

Alléhuset i Alleen.



I 1839-41 lod Sorø Amt opføre en syge- og arbejdsanstalt. Stråtaget blev udskiftet med tegltag i 1857, og anlægget er udbygget flere gange, indtil et nyt amtssygehus blev bygget i 1903 på den anden side af Fægangen. Det oprindelige sygehus fortsatte som psykiatrisk hospital. Bygningerne er for få år siden totalrenoverede.