Du er her: Sorø Leksikon - Alléen / Sorø Stræde
Logo for Sorø
          Kommune


Alléen / Sorø Stræde


Sorø Stræde - i dag kaldt Alléen, samt Reitzensteins Alle.


Reitzensteins Allé blev anlagt langs med byens eneste vej ud til hovedvejen. Denne vej var i århundreder ofte i en meget ringe forfatning, da alle fralagde sig ansvaret for dens vedligeholdelse.

Denne jordvej havde på den vestlige side et stengærde og en grøft helt fra byen og ud til landevejen samt en allé af rønnetræer. Også øst for nuværende Alle var der oprindelig et stengærde.

Da Akademiet ikke benyttede sin allé mere, forfaldt den. Den benyttedes af køerne, når de gik fra byens stalde og ud ad Fægangen til græsningsområderne, med deraf følgende svineri af koklatter. Der var tillige oplag af grusbunker og der var i en årrække en rebslagerbane.

Den øgede trafik og en del opgravninger er blevet en belastning for den smukke Allé.