Du er her: Sorø Leksikon - Alléen / Sorø Stræde
Logo for Sorø
          Kommune


Alléen / Sorø Stræde


Alléen – Sorø Stræde – Reitzensteins Allé.

Kongen anlagde i de sidste årtier af 1700-tallet gennemgående veje. Det blev veje der gik i lige linjer gennem landet. Den gik således ikke gennem Sorø, men et stykke nord for byen. I dag hedder den Ringstedvej og Slagelsevej. Der opstod således et problem: Hvem skulle have ansvaret for den vej, den løb mellem byen og den nye vej. Det var dengang en jordvej med en række rønnetræer, et stengærde og en grøft langs vestsiden.

Strædets tilstand afhang således af vejret. Den var til tider så opkørt og hullet, at postvognen nægtede at køre ind til byporten og afleverede al posten på Krebshuskroen, hvor de holdt alligevel og skiftede heste.

I en periode fik postvognen en nøgle, så han kunne få lov til at køre på Reitzensteins Allé.

Den blev anlagt som alternativ til Sorø Stræde på foranledning af amtmand, 0verhofmester Wolf Veit Christoph von Reitzenstein, som foreslog at Akademiet skulle have sin egen vej ved siden af den lokale jord- og grusvej. Han nåede dog ikke selv at plante træerne langs den nyanlagte private vej, men det blev fuldført af hans efterfølger G.C. Haxthausen. Der blev plantet 100 træer. Nu er der ca. 30 træer tilbage i den østlige række og 10-15 i den vestlige række.

Vejen blev imidlertid kun lidt benyttet og blev med tiden brugt af en rebslager og til oplagring af vejmaterialer. Her gik også byens køer, når byens hyrde gennede dyrene gennem Alléen og ad Fægangen til græsarealerne ved Sorø Store Ladegaard – med deraf følgende svineri fra køerne – helt fra bopælen i byen og til de drejede af ved Fægangen.

I 1900-tallet blev Alléen og vejen benyttet i flæng – også til tung trafik. Dette blev en stor belastning for træernes rødder, når jorden blev presset sammen. Træerne begyndte at gå ud. De ældste af træerne er nu snart 250 år gamle. Alléen blev fredet i 1974. Derfor bliver de syge træer fjernet, og der bliver plantet nye lindetræer i stedet, så alléen bliver bevaret.

I 1958 anlagdes en cykelsti langs den vestlige trærække, hvorved rødderne nærmest blev skåret over. Men indtil nu har træerne nogenlunde overlevet.

Sorø Lokalhistoriske arkiv 2019.