Du er her: Sorø Leksikon - Alfarvej - Kongevej - Hærvej



Alfarvej – Kongevej – Hærvej


Kong Fr. II planlagde, og begyndte bygning af veje, beregnet til færdsel for den kongelige husholdning. Kongen og hans store følge af administration rejste hvert år fra sted til sted hver sommer. Det var dog ikke veje, som vi forstår det, men ryddede spor eller grusveje, som ikke måtte benyttedes af andre. Derfor byggedes huse til folk, som passede på at ikke andre benyttede vejene. En af kongens veje gik over Sor-øen ved Vindelbro, hvor et hus i 1640/41 blev bygget til en hr. Vendelboe, som skulle passe på vejen – i dag kaldt Vindelbrohuset. Kongevejen fortsatte over Kongebroen, som dog første blev færdig omkring 1625. Indtil da har vejen gået mod nord over Heglingebro og op til Pedersborg, antagelig ned langs søens vestside og ud til Slagelsevej ved Stormshuset nær Haugerup og derfra mod kongens slot Antvorskov. Med enevældens indførelse samledes regeringsførelsen i København og kongens store rejseaktivitet ophørte. Hermed ophørte vejenes vedligeholdelse, og de kunne nu benyttes af alle. Det blev de senere kendte hovedveje.

Kongens vej var nogen steder det samme som hærvejen, men ikke altid. Hærvejen havde flere steder sit selvstændige forløb. f.eks. ved Haraldsted, og flere steder var hærvejens forløb det samme som alfarvejen. F.eks ved vi, at svenskerne i 1658 brændte gården Ørnstrup af på deres vej mod København.

Alfarvejen fra Ringsted mod vest delte sig i flere retninger syd om Sorø-søerne. De fulgte terrænet, og undgik våde steder. Af og til stiftede de forløb. Der tegner sig dog et par kendte forløb.

Fra Ringsted over Sigersted – Alsted – Vester Broby (med Kongsgården) – Suserup – Lynge Eskildstrup (Kongskilde) – Sørbymagle – og mod Storebælt.

Fra Ringsted – Fjenneslevmagle – Sasserbro (Tuel å) - Ørnstup nord for Lynge –Nyrup Skov – Rødeng- Borød Flinterup og mod Vedbysønder.