Du er her: Sorø Leksikon - Absalonsgade
Logo for Sorø
          Kommune


Absalonsgade


Absalonsgade er en af byens ældste gader. Oprindelig lå den uden for byporten og kaldtes Savværksvej, senere Absalonsvej og senere Absalonsgade. I årene efter etableringen af Veddebanen fra 1903 øgedes byggeriet langs Absalonsgades nordside, og gaden blev forlænget. Omtrent ved det nuværende lyskryds var der en større plads, kaldet halmtorvet. Her måtte mange bøndervogne omlades for at kunne komme ind gennem den lille byport.