Du er her: Sorø Leksikon - Absalonsgade
Logo for Sorø
          Kommune


Absalonsgade


Absalonsgade var oprindelig en af de første gader uden for byporten i den lille by Sorø. Pladsen foran byporten blev kaldt for Halmtorvet. Den blev benyttet til omladning, da kun små læs kunne komme gennem den lille byport.

Vejen blev fra 1892 kaldt Savværksvej. Fra 1905 skiftede den navn til Absalonsgade. Efter Veddebanens åbning i 1903, og i årene efter oprettelsen af Sorø Andels Svineslagteri, blev gaden forlænget hen til den nyanlagte kirkegård.

Absalon og hans broder Esbern Snare var børn af en af landets betydeligste mænd, Asser Riig i Fjenneslev. Absalon blev biskop i Roskilde og senere også ærkebiskop i Lund fra 1177, med hjælp af kong Valdemar den Store.

Absalon stod bag oprettelsen og finansieringen af Cistercienserklostret i Sorø. Kirken blev familiens gravplads i de følgende år. Absalon døde i 1201 og blev begravet foran alteret. Dette er senere flyttet, så han ligger nu bag alteret.

Sorø Lokalhistoriske arkiv 2019.