Du er her: Sorø Leksikon - Kærlighedsstien


Kærlighedsstien.I 1913 foreslog gade- og vejudvalget anlæg af en 3 alen bred gangsti fra den sydvestlige del af Johnstrupvej til gangstien langs Sorø Sø, således at den derværende grøft blev tørlagt.


På dette sted lå oprindelig den sidste rest af byens vold, som herved blev fjernet. Volden – som vist blot var en opkastet grøft med et hegn på – løb herfra op til byporten ved Storgades nordlige ende, og derfra skråt mod sydøst til vådområdet øst for byen nær skovriderboligen for enden af Ingemannsvej.