Du er her: Sorø Leksikon - Chr. IV's Adelige Akademi


Chr. IV's Adelige Akademi


1623-1660-erne

I 1623 ændrede Chr. IV skolen til det første ”Adelige Akademi”, hvor de borgerliges andel skulle være indtil 40. Skolen var gratis. De fleste af eleverne var sønner af kongelige embedsmænd. Der blev lagt stor vægt på at uddanne til statsmænd og diplomater, en uddannelse til verdensmænd.

Ideen til skolen kom fra Chr.IVs nærmeste rådgivere, den videnskabeligt interesserede Holger Rosenkrantz ”den lærde” og kongens kansler, Christian Friis til Kragerup. Samtidig var den et opgør mod ideen om at sende meget unge/børn adelsmænd til udlandet. De blev sendt af sted for tidligt, så de lærte for lidt. De skulle være her og få en ordentlig grunduddannelse. Skolen fik et boldhus og et fægtehus. Uden for klostrets mure byggedes professorgårde. Faglærere var bl.a. en musiklærer, en dansemester, en berider, en fægtemester og en exercermester.

Svenskekrige, pengemangel og det ødelæggende skel mellem adelige og ikke adelige fik ideen til at løbe ud i sandet og undervisningen standsede. Dog foregik der en slags undervisning på et lavere niveau.