Du er her: Lokalhistorisk arkiv - Sorø Leksikon - 10-milestenen
Logo for Sorø
          Kommune


10-mile stenen ved Albertikrydset

10-milestenen

I de sidste årtier af 1700-tallet anlagde man nye gennemgående veje efter lige linjer. Den første vej gik fra København til Fredensborg. Derefter vejen fra København over Roskilde - Ringsted – Sorø - Slagelse (Antvorskov) til Korsør.

Vejen fra Roskilde til Korsør er en strækning på 9 mil (ca. 68 km) og der skulle bygges 12 broer og 94 stenkister – ikke broer af træ.

I nuværende Sorø kommune (2019) byggedes 2 broer – ved Krebshuset og ved Sorø Smalsø (Kongebroen).

På vejen mellem Roskilde og Korsør blev der fra 1790 oprettet 10 helmilesten og 10 halvmilesten – alle med Chr. VII’s monogram. Den ene af disse milesten står lige vest for Albertikrydset på Slagelsevej. I alt kan man i Sorø kommune se 6 milesten på deres oprindelige pladser. Det er 8 ¾, 9, 9 ¾, 10 og 10 ¼.

På stedet, hvor 9 ¼ mil stod, står nu en 70-km-sten. Indførelse af metersystemet skete i Danmark i 1907.

De første milesten blev hugget i norsk marmor, som har det vanskeligt med det danske klima mellem frost og tø. Kun få er endnu tilbage i norsk marmor, deriblandt stenen nær Albertikrydset.

Fra 1786 blev det indført, at der skulle betales bompenge ved hver mil. Her skulle kørende og ridende betale pr. mil – undtagen ansatte i statens tjeneste. Der har således været bom og bomhus øst for Fjenneslev og nær ved Albertikrydset. Denne funktion ophørte i 1854.

Kilde bl.a. Historisk forenings for Vestsjælland. Årbog 1918

Sorø Lokalhistoriske arkiv 2019.