Du er her:  Sorø Leksikon - Vænget. Søgade 17 A
                                                                                                                                                                                 
 

Søgade 17 A. "Vænget",

 Vænget er bygget af amtmand, kammerherre A.V.H. Groothoff til amtmandsbolig i 1902. I 1925 blev det købt af Sorø Akademi, som indrettede det til 42 alumner fra 1.-3. mellem. I stueetagen blev der opholdsstuer, læsesale og mod nord spisesalen, hvor også elevernes linned var anbragt i hver sit skab. På 1.sal var der bolig for en ugift lærer og for en ”opsynsdame” ”til at ”mildne overgangen til kostskolelivet”. Til sovesalene øverst var knyttet vaskesale med morgenstyrtebad. Alumnatet blev nedlagt i 1973.

I dag er der på 1.sal indrettet en række kontorer og mødelokaler for direktøren for Stiftelsen. 

I huset er endvidere gartnerens kontor og kirkegårdskontoret, foruden frokoststue for havens folk. I stueetagen er det berømte "Hauchs Physiske Cabinet" - en helt enestående samling af fysikinstrumenter fra før 1800, givet som gave af Frederik VI i 1827. Samlingen er i 2005 genopstillet efter i mange år at have været delvis nedpakket.